Dokumenty

Aktualny Cennik


Wszystkie wyroby firmy InstalPlast Łask produkowane są zgodnie z aprobatami technicznymi, atestami i normami stosownymi dla poszczególnych produktów.

 DEKLARACJE

 (Declarations of Performance)

DOCUMENTY ZWIĄZANE

(Approvals, Recommendations, Certificates, Test Reports)
 

  

 
 

 


  

  

 

   

 

Do pobrania

Program doboru średnic rurociągów InstalPlast

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, od dnia 1 lipca 2013 r. producenci wyrobów budowlanych, dla których ustanowiono zharmonizowane specyfikacje techniczne, są zobowiązani do sporządzania Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz umieszczania na tych wyrobach oznakowania CE.


W przypadku wyrobów, które nie posiadają zharmonizowanych specyfikacji technicznych, ustawa o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz.U. nr 92 poz.881), nakazuje wystawiać Krajowe Deklaracje Własności Użytkowych i oznaczyć wyrób znakiem budowlanym B.

W wykazie norm zharmonizowanych nie ma  wyrobów oferowanych przez firmę InstalPlast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Instrukcje montażowe

Informacja techniczno - handlowa Incor ®