InCor SN12

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Nazwa inwestycji:

WDROŻENIE AUTORSKIEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI DWUŚCIENNYCH RUR KARBOWANYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH O PODWYŻSZONEJ SZTYWNOŚCI

 

Nazwa Beneficjenta: INSTALPLAST ŁASK SP. Z O.O.

Całkowita wartość Projektu: 10 698 902,62 PLN

Wartość dotacji: 4 000 000,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 3 400 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: 04.2011 – 10.2012

Przedmiotem przeprowadzanej w ramach niniejszego projektu inwestycji technologicznej jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dwuściennych rur karbowanych z tworzyw sztucznych o podwyższonej sztywności. Innowacyjne rozwiązania produkcyjne stanowią autorską technologię spółki InstalPlast, która zgłoszona została do ochrony praw własności przemysłowej w postaci zgłoszenia patentowego P.392713 pn. „Sposób dwuściennych rur karbowanych”. Niniejsza technologia ma zatem postać prawa własności przemysłowej, a także zgodnie z wydaną przez Naczelną Organizację Techniczną opinią o nowej technologii, nie była stosowana do tej pory nigdzie na świecie.
Innowacyjne rozwiązania technologiczne opracowane przez firmę InstalPlast pozwolą na wprowadzenie do oferty spółki nowych produktów: dwuściennych rur karbowanych z tworzyw sztucznych o podwyższonej sztywności. Nowe wyroby przeznaczone będą do konstrukcji rurociągów np. kanalizacji sanitarnej czy deszczowej. Unikalna technologia pozwoli na wytwarzanie dwuściennych rur karbowanych z tworzyw sztucznych, np. polipropylenu (PP) o sztywności SN12 (12 kN/m2). Materiał ten ze względu na specyfikę technologii jego przetwarzania pozwala na zmniejszenie kosztów produkcji w stosunku np. do tradycyjnie stosowanego polichlorku winylu (PVC), co sprawia, iż polipropylen jest tworzywem szczególnie pożądanym przez producentów rur. Niestety do chwili obecnej rury karbowane PP osiągały sztywność SN8 (8 kN/m2), gdyż zwiększenie tego parametru wiązało się ze zwiększeniem grubości ścian, które w przypadku tradycyjnych technologii są trudne w formowaniu. Rozwiązaniem powyższego problemu jest przedmiotowa inwestycja, która umożliwi produkcję dwuściennych rur karbowanych z polipropylenu o zwiększonej o 50% sztywności przy jedynie dziesięcioprocentowym zwiększeniu masy. W tym miejscu należy również podkreślić, iż nowe rury karbowane o sztywności SN12 mogą być stosowane alternatywnie do obecnie stosowanych rur PP gładkich SN10 oraz rur PVC litych SN12, przy czym do ich produkcji potrzebne będzie odpowiednio 50% oraz 60% mniej materiału. Możliwe jest to ze względu na fakt, iż nowe rury swoją sztywność zawdzięczać będą korugowanemu profilowi, a nie jak ma to miejsce w przypadku rur gładkich – jedynie grubości ścianki. Oznacza to za każdym razem nie tylko zmniejszenie wagi, ale również redukcję kosztów nawet do 60%.
Aby możliwe było pełne wdrożenie technologii konieczne będzie nabycie maszyn produkcyjnych umożliwiających wytwarzanie nowoczesnych dwuściennych rur karbowanych z tworzyw sztucznych o podwyższonej sztywności. W ramach projektu poczynione zostaną następujące wydatki inwestycyjne.

  • nabycie korugatora wraz z oprzyrządowaniem
  • nabycie zestawu wytłaczarek

 

Linki do stron internetowych:

Oficjalny portal Unii Europejskiej
www.europa.eu

Portal Funduszy Europejskich Program Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego
www.bgk.com.pl

Kontakt

InstalPlast Łask sp. z o.o. sp. k.
zakład produkcyjny:
ul. Żeromskiego 66 | 98-100 Łask

tel: +48 43 675 80 86
       +48 43 675 55 00
fax: +48 43 675 80 86 wew.210
e-mail: poczta@instalplast.pl

Kontakt

InstalPlast Łask sp. z o.o. sp. k.
zakład produkcyjny:
ul. Żeromskiego 66 | 98-100 Łask

tel: +48 43 675 80 86
       +48 43 675 55 00
fax: +48 43 675 80 86 wew.210
e-mail: poczta@instalplast.pl