System kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PP o ściance strukturalnej InCor

Oferujemy rury InCor® o sztywności obwodowej SN8 i SN12

Kategoria:

Opis

W skład systemu wchodzą rury i kształtki wykonane z kopolimeru blokowego polipropylenu PP-B w zakresie nominalnych średnic wewnętrznych (I.D.) 160-1000 mm.

Rury wykonywane są metodą wytłaczania i mają dwuścienną zamkniętą konstrukcję ścianki, gładką powierzchnię wewnętrzną i karbowaną ściankę zewnętrzną. Konstrukcja taka zapewnia znaczne zredukowanie wagi rury, w porównaniu do rur o ściance litej, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sztywności obwodowej (SN 8 kN/m², SN 12 kN/m²). Kształtki wykonane są metodą wtrysku w całości, bądź za pomocą zgrzewania elementów rur oraz elementów wtryskiwanych.

Rury i kształtki są barwione w masie. Warstwa zewnętrzna jest pomarańczowo-brązowa (w przybliżeniu RAL 8023). Kolor warstwy wewnętrznej rur może być taki jak warstwy zewnętrznej lub jasno – popielaty, co stanowi znaczne ułatwienie przy kontroli stanu wnętrza rury za pomocą kamer inspekcyjnych.

Połączenia rur dokonuje się poprzez kształtki, najczęściej złączki dwukielichowe, bądź kielichy wykonane na rurach w toku produkcji. Uszczelnienie realizowane jest za pomocą uszczelek elastomerowych umieszczanych w ostatnim karbie rury. Rury produkowane są w odcinkach o długościach roboczych 3 i 6 m w klasie sztywności SN8 i SN12.

Rury InCor® posiadają szereg zalet, które sprawiają, że stanowią one doskonałą alternatywę dla rur z PVC:

  • wysoka sztywność obwodowa (SN8 kN/m², SN12 kN/m²)
  • znaczne zmniejszenie wagi rury
  • wyższa odporność chemiczna na agresywne ścieki i środowisko
  • wyższa odporność na wysoką temperaturę ścieków
  • wyższa odporność na uderzenia mechaniczne, również w ujemnych temperaturach
  • możliwość cięcia na odcinki dowolnej długości

Na każdy odcinek można na budowie założyć dwukielich i uszczelkę, eliminując odcinki odpadowe.

Norma:

PN EN 13476-3+A1:2009

Informacja Techniczno-Handlowa InCor

KATALOG InCor