Rury osłonowe do kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych z HDPE

Rury te służą jako mechaniczna osłona  kabli energetycznych, przewodów elektrycznych, kabli telekomunikacyjnych, sygnalizacji trakcyjnej, telewizji kablowej oraz innych kabli i przewodów.

Kategorie: ,

Opis

Przeznaczenie:
Do ochrony kabli układanych w ziemi. Właściwości rur umożliwiają układanie ich w różnych gruntach i przy zastosowaniu różnych spadków. Duża elastyczność pozwala na  omijanie przeszkód na trasie przebiegu rurociągu jak i łagodzenie skutków osiadania gruntu. Rury mogą być układane w gruntach nawodnionych i agresywnych chemicznie.

Asortyment:
Rury osłonowe do kabli InstalPlast Łask produkowane są zgodnie normą  PN-EN 61386-24 dotyczącą “Systemów rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów”.  Określa ona warunki odporności rur na ugięcie i obciążenia udarowe. Zgodnie z obowiązującą normą rury osłonowe układane w ziemi muszą posiadać  klasy odporności na ściskanie oraz na uderzenia – 450N dla rur instalacyjnych klasyfikowanych jako typ 450. Rury osłonowe do kabli InstalPlast Łask produkowane są  według klasyfikacji:

DK/G – karbowane dwuścienne ze złączkami i linkami, giętkie
DK/P – karbowane dwuścienne ze złączkami i linkami, w odcinkach prostych
DKU/G – karbowane dwuścienne ze złączkami i linkami oraz uszczelkami, giętkie
DKU/P – karbowane dwuścienne ze złączkami i linkami oraz uszczelkami, w odcinkach prostych
JK/G – karbowane jednościenne ze złączkami i linkami,  giętkie

Na zamówienie oferujemy  rury z uszczelkami oraz stabilizowane  o podwyższonej odporności  na promieniowanie UV.

Rury oferowane są w zwojach o długości 50m ( DN 50, 75, 110 ) i 25m ( DN 125, 160 ) lub w prostych odcinkach o długości 6m.

Kolorystyka:
Rury osłonowe do kabli InstalPlast Łask standardowo produkowane są w kolorze niebieskim oraz czerwonym. Kolory niestandardowe są na zamówienie.

Materiał:
Do produkcji rur i złączek wykorzystywany jest polietylen wysokiej gęstości PE-HD. Jest to surowiec o doskonałej odporność chemicznej, co oznacza, że nie jest atakowany przez mocne kwasy lub mocne zasady a także odporny na łagodne środki utleniające i redukujące. Charakteryzuje się także dużą wytrzymałością na obciążenia udarowe, jakie mogą pojawiać się na etapie konstrukcji układu oraz dużym zakresem temperatur roboczych (od -30°C do +75°C) pozwalających na prowadzenie prac o każdej porze roku.

 

Normy:
PN-EN 61386-24

KATALOG Rury osłonowe do kabli