System Kanalizacji Zewnętrznej z PVC-U

Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej przeznaczone są do bezciśnieniowego transportu ścieków o wartości pH2-12 i temperaturze do +40ºC lub chwilowej do +60ºC.

Kategoria:

Opis

Surowcem użytym do ich produkcji jest niezmiękczony polichlorek winylu PVC-U, który jest materiałem o dużej wytrzymałości, udarności i odporności na wiele substancji chemicznych. Uzupełnieniem systemu są studnie kanalizacyjne o średnicach DN 110-500 mm.

Rury produkowane są w trzech klasach sztywności obwodowej: SN2, SN4 i SN8 i następujących roboczych długościach odcinków: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 i 6,0 mb. Każda rura posiada kielich z silikonowaną uszczelką wargową.

Szeroki asortyment elementów systemu pozwala na przeprowadzenie sprawnego montażu sieci kanalizacyjnej. System jest przy tym lekki, wytrzymały, szczelny i zapewnia wieloletnią, bezawaryjną eksploatację.

 

Normy:

PN EN 13476-2:2008
PN EN 1401-1:2009

KATALOG System kanalizacji zewnętrznej z PVC-U