Studnie kanalizacyjne z PP/PVC

Stanowią bardzo istotny element systemu bezciśnieniowej kanalizacji zewnętrznej. Niewłazowe studnie inspekcyjne produkcji InstalPlast Łask służą do prowadzenia prac eksploatacyjnych, takich jak: czyszczenie, przegląd, płukanie czy dokonywanie pomiarów z poziomu terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Kategoria:

Opis

Poszczególne elementy studni są wykonane z polipropylenu (PP) lub z polichlorku winylu (PVC-U) metodą wtrysku lub wytłaczania. Surowcem do produkcji studzienek jest kopolimer polipropylenu (PP) przeznaczony do formowania wtryskowego

Rury trzonowe wykonane są metodą wytłaczania. Mogą być gładkościenne (PVC) lub korugowane (PP) o sztywności obwodowej SN2, SN4 i SN8 w zależności od projektu uwzględniającego wymagania wytrzymałościowe.

Do zwieńczenia studni służy teleskop produkcji InstalPlast Łask, wykonany z rury PVC-U o długości 0,4 lub 0,7 m i średnicy zewnętrznej 315, 400 lub 425 mm. Do rury przytwierdzony jest trwale właz żeliwny posiadający pokrywę pełną lub wpust uliczny. Jako zwieńczenie studni, zamiast teleskopu, można stosować również stożek betonowy, montowany bezpośrednio na rurę trzonową, wraz z pokrywą betonową lub włazem żeliwnym. Rodzaj zwieńczenia dostosowany jest każdorazowo do miejsca zabudowy i przewidywanego obciążenia. Uszczelnienia poszczególnych elementów studni realizowane są za pomocą pierścieni gumowych spełniających wymagania PN – EN 681-1: 2002 / A3:2006.

 

Studnie DN/ID 315
Konstrukcję studni DN 315 tworzą następujące elementy:

 • kineta przelotowa lub zbiorcza (z uszczelkami w komplecie) dla przewodów kanalizacyjnych o średnicach zewnętrznych 160 i 200 mm
 • rura trzonowa korugowana z PP, jednościenna DN 315, SN 2, dostępna w odcinkach 1,2; 2; 3 i 6m
 • teleskop studzienki z włazem żeliwnym ( klasa A15, B125 lub D400) z pełną pokrywą lub wpustem ulicznym\stożek betonowy (B125)
 • pokrywa betonowa (A15) lub właz żeliwny (B125)
 • uszczelniający pierścień gumowy pomiędzy rurą trzonową a teleskopem

 

Studnie DN/ID 400 RK

Składają się z następujących elementów:

 • kineta przelotowa lub zbiorcza (z uszczelkami w komplecie), dla przewodów kanalizacyjnych z typowych rur gładkościennych lub korugowanych o średnicach zewnętrznych 160 – 400 mm
 • rura trzonowa korugowana z PP, o średnicy DN/ID 400, jednościenna (SN4) lub dwuścienna (SN4, SN8), dostępna w odcinkach 3 i 6 m
 • łącznik teleskopowy DN 400/315 jako szczelny element redukcyjny między rurą trzonową i teleskopem
 • teleskop studzienki bazujący na rurze DN 315mm z włazem żeliwnym (klasa A15, B125 lub D400) z pełną pokrywą lub wpustem ulicznym
 • teleskop studzienki bazujący na rurze DN 400mm z włazem żeliwnym ( klasa B125 lub D400) z pełną pokrywą lub wpustem ulicznym
 • stożek betonowy (B125)
 • pokrywa betonowa (A15)
 • uszczelniający pierścień gumowy pomiędzy rurą trzonową a teleskopem DN400

 

Studnie DN/OD 400

Części składowe to:

 • kineta przelotowa lub zbiorcza (z uszczelkami w komplecie) dla przewodów kanalizacyjnych z typowych rur gładkościennych lub korugowanych o średnicach zewnętrznych 160 – 400 mm
 • rura trzonowa gładkościenna z PVC-U, o średnicy DN/OD 400 (SN2, SN4, SN8), dostępna w odcinkach 3 i 6m
 • manszeta teleskopowa (gumowa) DN 400/315 stanowiąca szczelny element redukcyjny między rurą trzonową i teleskopem
 • eleskop studzienki bazujący na rurze DN 315mm z włazem żeliwnym (klasa A15, B125 lub D400) z pełną pokrywą lub wpustem ulicznym
 • stożek betonowy (B125)
 • pokrywa betonowa (A15)

 

Studnie DN/ID 425 RK

Elementy studni:

 • kineta przelotowa lub zbiorcza (z uszczelkami w komplecie) dla przewodów kanalizacyjnych z typowych rur gładkościennych lub korugowanych o średnicach zewnętrznych 160 – 400 mm
 • ura trzonowa korugowana DN/ID 425 jednościenna (SN2, SN4) dostępna w odcinkach 3 i 6 m
  łącznik teleskopowy DN 425/315 jako szczelny element redukcyjny między rurą trzonową i teleskopem
 • teleskop studzienki zbudowany na bazie rury DN 315mm z włazem żeliwnym (klasa A15, B125 lub D400) z pełną pokrywą lub wpustem ulicznym
 • teleskop studzienki bazujący na rurze DN 425mm z włazem żeliwnym (klasa B125 lub D400) z pełną pokrywą lub wpustem ulicznym
 • stożek betonowy (B125)
 • pokrywa betonowa (A15)

 

Normy i dokumenty:

PN EN 13598-2:2009
PN EN 681-1:2002 / A3:2006

KATALOG System studni kanalizacyjnych