Systemy drenażu lekkiego (HDPE) i ciężkiego (PP)

W ofercie posiadamy rury drenarskie z polietylenu HDPE i system drenażu ciężkiego z PP oraz studnie drenarskie i osadnikowe wykonane z rur korugowanych.

Kategoria:

Opis

SYSTEM DRENAŻU LEKKIEGO

Rury drenarskie z polietylenu HDPE firmy InstalPlast Łask przeznaczone są do odwadniania podziemnych elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych, tras przewodów instalacyjnych w ziemi oraz melioracji gruntów.

Najczęściej rury drenarskie układa się w postaci opaski wokół budynku chroniąc w ten sposób jego ściany podziemne przed parciem wód gruntowych, a w rezultacie zawilgoceniem piwnic. Wody opadowe bardzo szybko przesączają się przez takie grunty jak żwir czy piasek. Napotkawszy jednak przeszkodę w postaci słabo przepuszczalnych warstw, np. gliny czy iłu, napływają w kierunku budynku wywierając nacisk hydrostatyczny na ściany piwnic.
Zadaniem rur drenarskich jest odprowadzenie spiętrzonej wody. Opaska powinna zaczynać się w najwyższym punkcie drenażu na poziomie ławy fundamentowej, a następnie być układana ze spadkiem 0,5%. Rurę drenarską zabezpiecza się przed zamuleniem warstwą żwiru ( frakcja 16), zarówno od góry jak i z dołu. Zebrana woda jest odprowadzana do miejsca odbioru, tj. rzeki, kanalizacji, kanału melioracyjnego itp.

Innym zadaniem rur drenarskich InstalPlast Łask jest osuszenie działki bez względu na jej zabudowę. Jest to tzw. drenaż odwadniający układany w miarę potrzeb na obszarze działki.

Rury drenarskie firmy InstalPlast Łask produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) w wymiarach nominalnych DN50, DN80 i DN110. Ścianki rur zbudowane są z jednościennej korugowanej warstwy i są bardzo elastyczne. Na całej długości obwodu rury wykonana jest perforacja. Tworzą ją podłużne otwory umieszczone w rzędach mijankowo w co drugim rowku. W celu zapobieżenia zatykaniu otworów przez muł, stosuje się rury drenarskie w otulinie z polipropylenowej włókniny filtrującej. Dostępne są także rury bez otuliny. Rury nawijane są w zwoje o długości 50m. Każdy zwój wyposażony jest w mufę połączeniową.

W skład systemu wchodzą też kształtki:

  • mufy łączeniowe
  • mufy redukcyjne
  • trójniki
  • trójniki redukcyjne
  • studnie drenarskie rewizyjne i zbiorcze
  • włazy teleskopowe

SYSTEM DRENAŻU CIĘŻKIEGO

W systemie drenażu ciężkiego firmy InstalPlast Łask wykorzystuje się karbowane rury PP InCor o sztywności obwodowej SN 8. System ten przeznaczony jest do odwadniania terenów o podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych, takich jak drogi i autostrady, lotniska, tunele, parkingi, tereny przemysłowe. Rury produkowane są, w zależności od rozmieszczenia otworów perforacyjnych, w 3 rodzajach:

TP– rura w całości sącząca, z otworami równomiernie rozmieszczonymi na całym obwodzie, w 6 rzędach nacięć, co 60º w każdym zagłębieniu fali

LP– rura częściowo sącząca z perforacją w górnej połowie w 4 rzędach nacięć, bez szczelin na dnie rury

MP– rura wielofunkcyjna, która pełni zarówno funkcję przepływową, jak i sączącą – otwory wykonane są jedynie w górnej części rury, w 2 rzędach nacięć, symetrycznie do jej pionowej osi

Wszystkie rury posiadają na końcu dwukielich. Rury LP oraz MP drenażu ciężkiego wyposażone są także w uszczelki. Grzbiety rur drenarskich InCor typu LP i MP oznakowane są na zewnętrznej powierzchni paskiem koloru szarego, umożliwiającym prawidłowe ułożenie montażowe.

Kształtki do rur drenarskich InCor wykonane sa metodą wtrysku, formowania rotacyjnego lub
poprzez zgrzewanie odpowiednich odcinków rur:

  • kolana o kątach 15°, 30°, 45°, 60°, 90°
  • trójniki równoprzelotowe i redukcyjne o kątach 45° i 90°
  • mufy łączące (równoprzelotowe i redukcyjne)

RODZAJE ZWIEŃCZEŃ STUDNI

Zwieńczeniem studni drenarskiej, w zależności od obciążenia, może być dekiel z tworzywa, teleskop z włazem żeliwnym lub stożek betonowy z pokrywą betonową (lub żeliwną), tak jak w przypadku studni kanalizacyjnych.

STUDNIE DRENARSKIE

Konstrukcję studni stanowi rura strukturalna 1- lub 2-ścienna z polipropylenu o średnicy wewnętrznej 315, 400, 425 lub 600 mm i wysokości 1,5 m. Na życzenie klienta wykonujemy inne wysokości studni.

Studnie drenarskie dostosowane są do podłączenia rur drenarskich o średnicy zewnętrznej 110, 160, 200 mm produkcji InstalPlast Łask za pomocą kielichów zatrzaskowych zamocowanych w uszczelce In-Situ. Od spodu studnie można (opcjonalnie) szczelnie zaślepić deklem tworzywowym z użyciem pierścienia uszczelniającego.

Studnia, w zależności od potrzeb, może być wyposażona w 2, 3 lub 4 otwory boczne. Fabrycznie wykonane otwory znajdują się na wysokości 50 cm od dna. Na zamówienie wykonujemy otwory na dowolnej wysokości.

Norma:

PN-EN 13476-3:2018-05

KATALOG System drenarski