Polski producent

systemów rurowych

Rury PE 100 RC do gazu

Przeznaczenie: rurociągi podziemne z PEHD (klasy PE100 RC) do przemysłu paliw gazowych.

Asortyment: rury PE100 RC mogą być 1- lub 2-warstwowe i są produkowane w zwojach lub 12-metrowych odcinkach prostych.

Korzyści

Wysoka odporność chemiczna i mechaniczna

Pewność połączeń – zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektrooporowe

Łatwy montaż – mały ciężar, elastyczność

Transport i składowanie: kręgi lub sztangi – większe średnice tylko w sztangach​

ważne informacje

niezbędne

Nasza oferta

System drenażu

LEKKIEGO I CIĘŻKIEGO

SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

DO NAWODNIEŃ I DESZCZOWNI

DO WODY I KANALIZACJI

DO WODY PITNEJ

WEWNĘTRZNEJ Z PP

WYKONANE Z PP/PVC

DO KABLI Z HDPE