Polski producent

systemów rurowych

System Kanalizacji Zewnętrznej z PVC-U

Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej przeznaczone są do bezciśnieniowego transportu ścieków o wartości pH2-12 i temperaturze do +40ºC lub chwilowej do +60ºC.​

Surowcem użytym do ich produkcji jest niezmiękczony polichlorek winylu PVC-U, który jest materiałem o dużej wytrzymałości, udarności i odporności na wiele substancji chemicznych. Uzupełnieniem systemu są studnie kanalizacyjne o średnicach DN 110-400 mm. Rury produkowane są w trzech klasach sztywności obwodowej: SN2, SN4 i SN8 i następujących roboczych długościach odcinków: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 i 6,0 mb. Każda rura posiada kielich z silikonowaną uszczelką wargową.

Korzyści

Sprawny i łatwy montaż

Wieloletnia, bezawaryjna eksploatacja

Szczelność

Lekkość

ważne informacje

niezbędne

Nasza oferta

System drenażu

LEKKIEGO I CIĘŻKIEGO

SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

DO NAWODNIEŃ I DESZCZOWNI

DO WODY I KANALIZACJI

DO WODY PITNEJ

WEWNĘTRZNEJ Z PP

WYKONANE Z PP/PVC

DO KABLI Z HDPE