Studnie kanalizacyjne z PP/PVC -

Polski producent

systemów rurowych

Studnie kanalizacyjne z PP/PVC

Studnie kanalizacyjne PP/PVC stanowią bardzo istotny element systemu bezciśnieniowej kanalizacji zewnętrznej. Niewłazowe studnie służą do prowadzenia prac eksploatacyjnych, takich jak: czyszczenie, przegląd, płukanie czy dokonywanie pomiarów z poziomu terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Poszczególne elementy studni są wykonane z polipropylenu (PP) lub z polichlorku winylu (PVC-U) metodą wtrysku lub wytłaczania. Surowcem do produkcji studzienek jest kopolimer polipropylenu (PP) przeznaczony do formowania wtryskowego.

Rury trzonowe wykonywane są metodą wytłaczania. Są to rury korugowane (PP) o sztywności obwodowej SN2 i SN4 w zależności od projektu uwzględniającego wymagania wytrzymałościowe.

Do zwieńczenia studni służy teleskop wykonany z rury PVC-U o średnicy zewnętrznej 315, 400 lub 425 mm. Do teleskopu przytwierdzony jest trwale właz żeliwny posiadający pokrywę pełną lub wpust uliczny. Jako zwieńczenie studni, zamiast teleskopu można stosować również stożek betonowy, który montowany jest bezpośrednio na rurę trzonową wraz z pokrywą betonową, włazem żeliwnym lub pokrywą PP. Rodzaj zwieńczenia dostosowany jest każdorazowo do miejsca zabudowy i przewidywanego obciążenia. Uszczelnienia poszczególnych elementów studni realizuje są za pomocą pierścieni gumowych spełniających wymagania EN 681-1:1996/A3:2005.

Studnie kanalizacyjne PP DN/ID 315
Konstrukcję studni DN 315 tworzą następujące elementy:
1. kineta przelotowa lub zbiorcza (z uszczelkami w komplecie) dla przewodów kanalizacyjnych o średnicach zewnętrznych 160 i 200 mm
2. rura trzonowa korugowana z PP, jednościenna DN 315, SN 2, dostępna w odcinkach 1,2 m, 2 m i 3 m oraz 6m
3. teleskop studzienki z włazem żeliwnym ( klasa A15, B125 lub D400) z pełną pokrywą lub wpustem ulicznym\stożkiem betonowym (B125)
4. pokrywa betonowa (A15) lub właz żeliwny (B125) uszczelniający pierścień gumowy pomiędzy rurą trzonową, a teleskopem.

STUDNIE DN/ID 315 RK
Konstrukcję studni DN/ID RK tworzą następujące elementy:
1. Kineta przelotowa lub zbiorcza (z uszczelkami w komplecie) dla przewodów kanalizacyjnych o średnicach zewnętrznych 160 i 200 mm
2. Rura trzonowa korugowana z PP, jednościenna DN 315, SN2, dostępna w odcinkach 1,25 m, 2 m i 3 m oraz 6 m
3. Uszczelka – połączenie rury trzonowej i teleskopu

MOŻLIWIE ZWIEŃCZENIA STUDNI:
1. Teleskop studzienki z włazem żeliwnym (klasa A15, B125 lub D400) z pokrywą pełną lub wpustem ulicznym
2. Stożek betonowy (A15) z pokrywą betonową (w tym przypadku nie stosuje się uszczelki)
3. Pokrywa PP

Korzyści

Odporność na substancje chemiczne w ściekach i gruncie

Wysoki zakres tolerancji chemicznej

Wysoka wytrzymałość na uderzenia

Szczelność połączeń

Szybki montaż

STUDNIE DN/ID 400 RK
Konstrukcję studni DN/ID 400 RK tworzą następujące elementy:
1. Kineta przelotowa lub zbiorcza (z uszczelkami w komplecie) dla przewodów kanalizacyjnych z typowych rur gładkościennych lub korugowanych InCor o średnicach zewnętrznych 160-400 mm – w różnym przedziale, zależnie od rodzaju kinety.
2. Rura trzonowa korugowana z PP o średnicy DN/ID 400 mm, jednościenna (SN4) lub dwuścienna (SN4), dostępna w odcinkach 6m

MOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA RURY TRZONOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD ŚREDNICY TELESKOPU:
1. Uszczelka
2. Adapter (łącznik teleskopy) DN 400/315 mm jako szczelny element redukcyjny między rurą trzonową i teleskopem DN 315 mm

MOŻLIWIE ZWIEŃCZENIA STUDNI:
1. Teleskop studzienki bazujący na rurze DN 315 mm z włazem żeliwnym (klasa A15, B125, lub D400) z pokrywą pełną lub wpustem ulicznym
2. Teleskop studzienki bazujący na rurze DN 400 mm z włazem żeliwnym (klasa B125 lub D400) z pokrywą pełną lub wpustem ulicznym
3. Stożek betonowy (B125)
4. Pokrywa betonowa (A15) lub pokrywa PP

STUDNIE DN/ID 425 RK
Konstrukcję studni DN/ID 425 RK tworzą następujące elementy:
1. Kineta przelotowa lub zbiorcza (z uszczelkami w komplecie) dla przewodów kanalizacyjnych z typowych rur gładkościennych lub korugowanych InCor o średnicach zewnętrznych 160-400 mm – w różnym przedziale, zależnie od rodzaju kinety.
2. Rura trzonowa korugowana DN/ID 425 mm, jednościenna (SN4) dostępna w odcinkach 6 m

MOŻLIWOŚCI POŁĄCZENIA RURY TRZONOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD ŚREDNICY TELESKOPU:
1. Uszczelka
2. Adapter (łącznik teleskopy) DN 425/315 mm jako szczelny element redukcyjny między rurą trzonową i teleskopem DN 315 mm

MOŻLIWIE ZWIEŃCZENIA STUDNI:
1. Teleskop studzienki bazujący na rurze DN 315 mm z włazem żeliwnym (klasa A15, B125, lub D400) z pokrywą pełną lub wpustem ulicznym
2. Teleskop studzienki bazujący na rurze DN 425 mm z włazem żeliwnym (klasa B125 lub D400) z pokrywą pełną lub wpustem ulicznym
3. Stożek betonowy (B125)
4. Pokrywa betonowa (A15) lub pokrywa PP

ważne informacje

niezbędne

Nasza oferta

LEKKIEGO I CIĘŻKIEGO

SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

DO NAWODNIEŃ I DESZCZOWNI

DO WODY I KANALIZACJI

DO WODY PITNEJ

WEWNĘTRZNEJ Z PP

WYKONANE Z PP/PVC

DO KABLI Z HDPE