Systemy drenażu lekkiego (HDPE) i ciężkiego (PP) -

Polski producent

systemów rurowych

Systemy drenażu lekkiego (HDPE) i ciężkiego (PP)

Rury drenarskie z polietylenu

W ofercie posiadamy rury drenarskie z polietylenu HDPE oraz system drenażu ciężkiego z PP, a także studnie drenarskie i osadnikowe wykonane z rur korugowanych.

Rury drenarskie z polietylenu HDPE przeznaczone są do odwadniania podziemnych elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych i tras przewodów instalacyjnych w ziemi oraz melioracji gruntów. Wyróżniamy drenaż lekki i ciężki.

DRENAŻ LEKKI

Najczęściej rury drenarskie układane są w postaci tzw. opaski wokół budynku chroniąc w ten sposób jego ściany podziemne przed parciem wód gruntowych, a w rezultacie zawilgoceniem piwnic.

Wody opadowe niestety bardzo szybko przesączają się przez takie grunty jak żwir czy piasek. Woda napotykając przeszkodę w postaci słabo przepuszczalnych warstw np. gliny czy iłu, napływa w kierunku budynku wywierając w ten sposób nacisk hydrostatyczny na ściany jego piwnic.

Kolejnym zadaniem rur drenarskich jest odprowadzenie spiętrzonej wody. Opaska powinna zaczynać się w najwyższym punkcie drenażu na poziomie ławy fundamentowej, a następnie być układana ze spadkiem około 0,5%.

Rurę drenarską można zabezpieczyć przed zamuleniem warstwą żwiru (frakcja 16), zarówno od góry, jak i z dołu. Zebrana w ten sposób woda jest wtedy odprowadzana do miejsca odbioru tj. rzeki czy kanalizacji lub kanału melioracyjnego itp.

DRENAŻ ODWADNIAJĄCY

Następnym zadaniem rur drenarskich jest osuszenie działki bez względu na jej zabudowę. Jest to tzw. drenaż odwadniający układany w miarę potrzeb na obszarze działki.

Rury drenarskie produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) w wymiarach nominalnych takich jak: DN 50, DN 80 i DN 110. Ścianki tych rur zbudowane są z jednościennej korugowanej warstwy i są bardzo elastyczne. Na całej długości obwodu rury wykonana jest także perforacja. Tworzą ją podłużne otwory umieszczone w rzędach mijankowo w co drugim rowku.

Aby zapobiec zatykaniu się otworów przez muł, stosuje się rury drenarskie w otulinie z polipropylenowej włókniny filtrującej. Dostępne są także rury bez otuliny. Rury zwijane są w zwoje o długości 50m, które wyposażone są w mufę połączeniową.

W skład całego systemu wchodzą:
- mufy połączeniowe
- mufy redukcyjne
- trójniki
- trójniki redukcyjne
- studnie drenarskie: rewizyjne i zbiorcze
- teleskop z pokrywą żeliwną
- stożki betonowe z pokrywami betonowymi
- pokrywy PPDRENAŻ CIĘŻKI

W systemie drenażu ciężkiego firmy InstalPlast wykorzystuje się także karbowane rury PP InCor o sztywności obwodowej SN 8. System ten przeznaczony jest do odwadniania terenów o podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych, takich jak drogi i autostrady, tunele oraz lotniska, a także parkingi lub tereny przemysłowe.

Rury te produkowane są, w zależności od rozmieszczenia otworów perforacyjnych. Występują w 3 rodzajach:
TP– rura w całości sącząca, z otworami równomiernie rozmieszczonymi na całym obwodzie, w 6 rzędach nacięć, co 60º w każdym zagłębieniu fali (perforacja 360°)
LP– rura częściowo sącząca z perforacją w górnej połowie w 4 rzędach nacięć, bez szczelin na dnie rury (perforacja 240°)
MP– rura wielofunkcyjna, która pełni zarówno funkcję przepływową, jak i sączącą – otwory wykonane są jedynie w górnej części rury, w 2 rzędach nacięć, symetrycznie do jej pionowej osi (perforacja 120°)

Wszystkie rury posiadają na końcu dwukielich. Rury LP oraz MP do drenażu ciężkiego wyposażone są doatkowo w uszczelki. Grzbiety rur drenarskich InCor typu LP i MP są oznakowane na zewnętrznej powierzchni paskiem szarego koloru, umożliwiającym prawidłowe ułożenie montażowe.

Kształtki do rur drenarskich InCor wykonywane sa metodą wtrysku lub formowania rotacyjnego lub poprzez zgrzewanie odpowiednich odcinków rur:
kolana o kątach 15°, 30° i 45° oraz 90°
trójniki równoprzelotowe i redukcyjne o kątach 45° i 90°
mufy łączące (równoprzelotowe i redukcyjne)

RODZAJE ZWIEŃCZEŃ STUDNI
Zwieńczeniem studni drenarskiej, w zależności od obciążenia, może być dekiel z tworzywa albo teleskop z włazem żeliwnym lub stożek betonowy z pokrywą betonową (lub żeliwną), tak jak w przypadku studni kanalizacyjnych.

STUDNIE DRENARSKIE
Konstrukcję studni stanowi rura strukturalna 1- lub 2- ścienna z polipropylenu o średnicy wewnętrznej 315 lub 400 i wysokości 1,5 m. Na życzenie klienta wykonujemy także inne wysokości studni.

Studnie drenarskie dostosowane są do podłączenia rur drenarskich o średnicy zewnętrznej 110 i 160 oraz 200 mm za pomocą kielichów zatrzaskowych zamocowanych w uszczelce In-Situ. Od spodu studnie można opcjonalnie szczelnie zaślepić deklem tworzywowym z użyciem pierścienia uszczelniającego.

W zależności od potrzeb studnia może być wyposażona w 2, 3 lub 4 otwory boczne. Fabrycznie wykonywane otwory znajdują się na wysokości 50 cm od dna. Na specjalne zamówienie wykonujemy także otwory na dowolnej wysokości.

ważne informacje

niezbędne

Nasza oferta

LEKKIEGO I CIĘŻKIEGO

SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

DO NAWODNIEŃ I DESZCZOWNI

DO WODY I KANALIZACJI

DO WODY PITNEJ

WEWNĘTRZNEJ Z PP

WYKONANE Z PP/PVC

DO KABLI Z HDPE