Polski producent

systemów rurowych

Rury osłonowe do kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych z HDPE

Rury osłonowe to mechaniczna ochrona kabli energetycznych, przewodów elektrycznych, kabli telekomunikacyjnych, sygnalizacji trakcyjnej, telewizji kablowej oraz innych kabli i przewodów.

Przeznaczenie:
Do ochrony kabli układanych w ziemi. Właściwości rur umożliwiają układanie ich w różnych gruntach i przy zastosowaniu różnych spadków. Duża elastyczność pozwala na omijanie przeszkód na trasie przebiegu rurociągu jak i łagodzenie skutków osiadania gruntu. Rury mogą być układane w gruntach nawodnionych i agresywnych chemicznie.
Asortyment:
Rury osłonowe do kabli produkowane są zgodnie normą PN-EN 61386-24 dotyczącą “Systemów rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów”. Określa ona warunki odporności rur na ugięcie i obciążenia udarowe. Zgodnie z obowiązującą normą rury osłonowe układane w ziemi muszą posiadać klasy odporności na ściskanie oraz na uderzenia – 450N dla rur instalacyjnych klasyfikowanych jako typ 450. Rury osłonowe do kabli produkowane są według klasyfikacji:
- Rura karbowana, dwuścienna ze złączką i linką, giętka.
- Rura karbowana, dwuścienna ze złączką, w odcinku prostym.
- Rura karbowana, dwuścienna ze złączką, linką i uszczelką, giętka.
- Rura karbowana, dwuścienna ze złączką, linką i uszczelką, giętka.
- Rura karbowana, dwuścienna ze złączką i uszczelką w odcinku prostym.

Korzyści

Odporne na substancje chemiczne

Odporne na ugięcia

Obciążenia udarowe

Dostępne w zwojach lub sztangach

Na zamówienie oferujemy rury z uszczelkami oraz stabilizowane o podwyższonej odporności na promieniowanie UV.

Rury oferowane są w zwojach o długości 50 m (DN 50, 75, 110); i 25 m (DN 75, 110, 160) lub w prostych odcinkach o długości 6 m (DN 110, 160).

Kolorystyka:
Rury osłonowe do kabli standardowo produkowane są w kolorze niebieskim oraz czerwonym. Kolory niestandardowe są na zamówienie.

Materiał:
Do produkcji rur i złączek wykorzystywany jest polietylen wysokiej gęstości PE-HD. Jest to surowiec o doskonałej odporność chemicznej, co oznacza, że nie jest atakowany przez mocne kwasy lub mocne zasady a także odporny na łagodne środki utleniające i redukujące. Charakteryzuje się także dużą wytrzymałością na obciążenia udarowe, jakie mogą pojawiać się na etapie konstrukcji układu oraz dużym zakresem temperatur roboczych (od -30°C do +75°C) pozwalających na prowadzenie prac o każdej porze roku.

ważne informacje

niezbędne

Nasza oferta

LEKKIEGO I CIĘŻKIEGO

SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

DO NAWODNIEŃ I DESZCZOWNI

DO WODY I KANALIZACJI

DO WODY PITNEJ

WEWNĘTRZNEJ Z PP

WYKONANE Z PP/PVC

DO KABLI Z HDPE