Rury osłonowe do kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych z HDPE -

Polski producent

systemów rurowych

Rury osłonowe do kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych z HDPE

Rury osłonowe to mechaniczna ochrona kabli energetycznych, przewodów elektrycznych, kabli telekomunikacyjnych i sygnalizacji trakcyjnej, telewizji kablowej oraz innych kabli i przewodów.

Przeznaczeniem rur osłonowych z HDPE jest ochrona kabli układanych w ziemi. Właściwości tych rur umożliwiają układanie ich w różnych gruntach i przy zastosowaniu różnych spadków. Duża elastyczność pozwala na omijanie przeszkód na trasie przebiegu rurociągu. jak i łagodzenie skutków osiadania gruntu. Mogą być one także układane w gruntach nawodnionych i agresywnych chemicznie.

Asortyment:
Rury do osłony kabli produkowane są zgodnie obowiązującą normą PN-EN 61386-24 dotyczącą “Systemów rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów”. Określa ona m.in. warunki odporności rur na ugięcia i obciążenia udarowe. Zgodnie z tą normą także rury osłonowe układane w ziemi muszą posiadać klasy odporności na ściskanie oraz na uderzenia – 450N dla rur instalacyjnych klasyfikowanych jako typ 450.

Produkowane są one według klasyfikacji:
- rura karbowana, dwuścienna ze złączką i linką, giętka
- rura karbowana, dwuścienna ze złączką, w odcinku prostym
- rura karbowana, dwuścienna ze złączką, linką i uszczelką, giętka
- rura karbowana, dwuścienna ze złączką, linką i uszczelką, giętka
- rura karbowana, dwuścienna ze złączką i uszczelką w odcinku prostym

Korzyści

Odporne na substancje chemiczne

Odporne na ugięcia

Obciążenia udarowe

Dostępne w zwojach lub sztangach

Na zamówienie oferujemy także rury z uszczelkami oraz stabilizowane o podwyższonej odporności na promieniowanie UV.

Oferujemy rury w zwojach o długości 50 m (DN 50, 75, 110); i 25 m (DN 75, 110, 160) lub w prostych odcinkach o długości 6 m (DN 110, 160).

Kolorystyka:
Rury osłonowe do kabli standardowo produkowane są w kolorze niebieskim oraz czerwonym. Kolory niestandardowe są dostępne wyłącznie na specjalne zamówienie.

Materiał:
Do produkcji rur i złączek wykorzystywany jest polietylen wysokiej gęstości PE-HD. Jest to surowiec o doskonałej odporności chemicznej, co oznacza, że nie jest atakowany przez mocne kwasy lub zasady, a także odporny na łagodne środki utleniające i redukujące. Charakteryzuje się także dużą wytrzymałością na obciążenia udarowe, jakie mogą pojawiać się na etapie konstrukcji układu oraz dużym zakresem temperatur roboczych (od -30°C do +75°C) pozwalających na prowadzenie prac o każdej porze roku.

ważne informacje

niezbędne

Nasza oferta

LEKKIEGO I CIĘŻKIEGO

SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

DO NAWODNIEŃ I DESZCZOWNI

DO WODY I KANALIZACJI

DO WODY PITNEJ

WEWNĘTRZNEJ Z PP

WYKONANE Z PP/PVC

DO KABLI Z HDPE