System kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PP o ściance strukturalnej InCor -

Polski producent

systemów rurowych

System kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur PP o ściance strukturalnej InCor®

W skład systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wchodzą rury oraz kształtki wykonane z kopolimeru blokowego polipropylenu PP - B w zakresie nominalnych średnic wewnętrznych od 160 do 1000 mm.

Rury PP o ściance strukturalnej InCor wykonywane są metodą wytłaczania i mają dwuścienną zamkniętą konstrukcję ścianki, gładką powierzchnię wewnętrzną oraz karbowaną ściankę zewnętrzną. Taka konstrukcja zapewnia znaczne zredukowanie wagi rury, w porównaniu do rur o ściance litej, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sztywności obwodowej (SN 8 kN/m², SN 12 kN/m²). Kształtki natomiast wykonane są metodą wtrysku w całości, bądź za pomocą zgrzewania elementów rur oraz elementów wtryskiwanych.

Zarówno rury PP InCor, jak i kształtki są barwione w masie. Warstwa zewnętrzna jest pomarańczowo - brązowa (w przybliżeniu jest to kolor RAL 8023). Kolor warstwy wewnętrznej rur natomiast może być taki jak warstwy zewnętrznej lub jasno – popielaty, co stanowi znaczne ułatwienie przy kontroli stanu wnętrza rury za pomocą kamer inspekcyjnych. Połączenia rur dokonuje się poprzez różnego rodzaju kształtki, najczęściej złączki dwukielichowe bądź kielichy wykonane na rurach w toku produkcji. Uszczelnienie natomiast realizowane jest za pomocą uszczelek elastomerowych umieszczanych w ostatnim karbie rury. Rury produkowane są w odcinkach o długościach roboczych 3 i 6 m w klasie sztywności SN8 i SN12.

Korzyści

Rury InCor® posiadają szereg zalet, które sprawiają, że stanowią one doskonałą alternatywę dla rur z PVC:

Wyższa odporność na uderzenia mechaniczne również w ujemnych temperaturach

Lżejsza waga rury

Wyższa odporność chemiczna na agresywne ścieki i środowisko

Dowolna długość rur

Wysoka sztywność obwodowa (SN8 i SN12)

Wyższa odporność na wysoką temperaturę ścieków

Na każdy odcinek można na budowie założyć dwukielich i uszczelkę, eliminując odcinki odpadowe.

ważne informacje

niezbędne

System drenażu

LEKKIEGO I CIĘŻKIEGO

SANITARNEJ I DESZCZOWEJ

ZEWNĘTRZNEJ Z PVC-U

DO NAWODNIEŃ I DESZCZOWNI

DO WODY I KANALIZACJI

DO WODY PITNEJ

WEWNĘTRZNEJ Z PP

WYKONANE Z PP/PVC

DO KABLI Z HDPE